FAQ » Win API

3 komentarze

Marooned 2006-12-09 01:03

maly186 - Str nie należy do WinAPI a o tym jest wskazówka.

brodny 2006-12-04 18:58

Czy try-except to dobry sposób sprawdzenia błędu? Nie powinieneś raczej badać wartości zwróconej przez funkcję?

maly186 2005-08-29 19:26

A

Str
nie wystarczy?