Programowanie w języku Delphi » FAQ

StringGrid - formatowanie komórek

 • 2007-03-06 08:10
 • 2 komentarze
 • 1439 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Przykład formatowania komórek StringGrida. TSetup_SG opisuje wszystkie komórki. Procedura WysokoscStringGridaDostosujDoWidocznychCalkiemWierszy jest zastosowana ze względów czysto estetycznych. Procedurę FormatujSG należy umieścić w OnDrawCell StringGrida

type
 
   Twyrownanie_w_komorce= (leftK,rightK,topK,bottomK,h_centerK,v_centerK);
 
   Tsetup_komorki=record
          fontSG_name:string;
          fontSG_size:Integer; //lub tylko fontSG:TFont
          fontSG_style:TFontStyles;
          fontSG_color:TColor;
          brush_colorSG:TColor;
          zawijaj_wierszeSG:Boolean;
          margLSG:Integer;//piks
          margRSG:Integer;
          margTSG:Integer;
          margBSG:Integer;
          widthSG:Integer;
          heightSG:Integer;
          wyrownanie_w_komorceSG: set of Twyrownanie_w_komorce;
          end;
 
   Tsetup_SG = array of array of Tsetup_komorki;
 
procedure WysokoscStringGridaDostosujDoWidocznychCalkiemWierszy(SG:TStringGrid);
var
  w,vis_rows1,vis_rows2,sg_height,vis_height,rows_height,delta_height,scoll_height:Integer;
begin
  vis_rows1:=SG.VisibleRowCount;
  if vis_rows1 > 1 then
  begin
   sg_height:=SG.Height;
   scoll_height:=SG.Height-SG.ClientHeight;
 
   vis_height:=0;
   for w:=0 to SG.VisibleRowCount do
   vis_height:=vis_height+SG.RowHeights[w];
 
   delta_height:=SG.Height-scoll_height-vis_height;
   if delta_height > 0 then
   begin
     repeat
      SG.Height:=SG.Height-1;
      if sg_height-SG.Height > 40 then
      begin
        SG.Height:=sg_height;
        vis_rows2:=vis_rows1;
        Break;
      end;
      vis_rows2:=SG.VisibleRowCount;
     until vis_rows2<>vis_rows1;
     if vis_rows2<>vis_rows1 then
     SG.Height:=SG.Height+1+SG.GridLineWidth;
   end;
  end;
end;
 
procedure FormatujSG(SG:TStringGrid;xCol,xRow:Integer; rect_komorki:TRect;XState:TGridDrawState;
           var setup_SG:Tsetup_SG);
var
  wys,wyrownanie: Integer;
begin
  wyrownanie:=Dt_Noprefix;
 
  with SG.Canvas,setup_SG[xCol][xRow] do
  begin
   if zawijaj_wierszeSG then
   begin
     if wyrownanie_w_komorceSG=[leftK,v_centerK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_Left or Dt_WordBreak
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[h_centerK,v_centerK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_Center or Dt_WordBreak
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[rightK,v_centerK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_Right or Dt_WordBreak;
   end
   else
   if not zawijaj_wierszeSG then
   begin
     if wyrownanie_w_komorceSG=[leftK,topK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Left or Dt_Top
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[leftK,v_centerK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Left or Dt_VCenter
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[leftK,bottomK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Left or Dt_Bottom
 
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[h_centerK,topK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Center or Dt_Top
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[h_centerK,v_centerK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Center or Dt_VCenter
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[h_centerK,bottomK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Center or Dt_Bottom
 
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[rightK,topK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Right or Dt_Top
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[rightK,v_centerK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Right or Dt_VCenter
     else
     if wyrownanie_w_komorceSG=[rightK,bottomK] then
     wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Right or Dt_Bottom;
   end
   else
   wyrownanie:=wyrownanie or Dt_SingleLine or Dt_Left or Dt_Top;
 
   if gdSelected in XState then
   Brush.Color:=$00F9F0A2
   else
   Brush.Color:=brush_colorSG;
   FillRect(rect_komorki);
 
   rect_komorki.Left:=rect_komorki.Left+margLSG;
   rect_komorki.Top:=rect_komorki.Top+margTSG;
   rect_komorki.Right:=rect_komorki.Right-margRSG;
   rect_komorki.Bottom:=rect_komorki.Bottom-margBSG;
 
   Font.Name:=fontSG_name;
   Font.Size:=fontSG_size;
   Font.Style:=fontSG_style;
   Font.Color:=fontSG_color;
 
   if TextHeight('My')+margTSG+margBSG > heightSG then
   begin
     heightSG:=TextHeight('My')+margTSG+margBSG;
     SG.RowHeights[XRow]:=heightSG;
     WysokoscStringGridaDostosujDoWidocznychCalkiemWierszy(SG);
   end;
 
   if zawijaj_wierszeSG then
   begin
     wys:=DrawText(Handle,PChar(SG.Cells[xCol,xRow]),-1,rect_komorki,wyrownanie or DT_CALCRECT);
     if wys+margTSG+margBSG > heightSG then
     begin
      heightSG:=wys+margTSG+margBSG;
      SG.RowHeights[XRow]:=heightSG;
      WysokoscStringGridaDostosujDoWidocznychCalkiemWierszy(SG);
     end;
   end;
   DrawText(Handle,PChar(SG.Cells[XCol,XRow]),-1,rect_komorki,wyrownanie);
  end;
end;

2 komentarze

Ludomir 2007-03-08 23:33

SG - obiekt do formatowania
xCol,xRow - kolumna, wiersz (adres komórk do formatowaniai)
rect_komork - 'rect_komorki'
XState - kombinajca zbioru: gdSelected, gdFocused, gdFixed
setup_SG - struktura z informacją jak sformatować

123tomek 2007-02-28 12:08

UWAGA:
JEST  if vis_rows1&gt;1 then   MA BYC  if vis_rows1 > 1 then
zreszta wszedzie gdzie jest &gt; (znaczek and gt srednik)  zamienic trzeba na > (znak wiekszosci)


Moze ktos podac jak wywolywac te procedury? Co podac jako parametry procedury FormatujSG.