FAQ » Pliki

Jak wyświetlić listę plików z danego katalogu w notatniku

 • 2012-02-05 19:05
 • 3 komentarze
 • 1127 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Jest to mój pierwszy FAQ w 4programmers, więc proszę o wyrozumiałość.

uses 
 ShellAPI;
 
procedure ExecuteShellCommand(cmdline: String; Hidden: Boolean);
const
 Flags: array [Boolean] of Integer = (SW_SHOWNORMAL, SW_HIDE);
var
 CMDbuffer : array [0..MAX_PATH] of Char;
begin
 GetEnvironmentVariable('COMSPEC', CMBbuffer, SizeOf(CMDbuffer));
 StrCat(CMDbuffer, ' /C ');
 StrPCopy(StrEnd(CMDbuffer), CMDline);
 WinExec(CMDbuffer, Flags[Hidden]);
end;
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ExecuteShellCommand('dir C:\ > C:\ListaPlikow.txt', True);
 ShellExecute(Handle, 'open', 'notepad', 'C:\ListaPlikow.txt', nil, SW_SHOW);
end;


W naszym przypadku zostanie wyświetlona zawartość katalogu C:\
Jeżeli chcesz wyświetlić katalog Windows wpisz 'dir C:\Windows > ...

3 komentarze

bzyku_bd 2005-12-07 13:26

No niezły artykuł, ale można też inaczej.

var
sercz: TSearchRec;
text: TextFile;
begin
AssignFile(text, 'lista.txt');
ReWrite(text);
if FindFirst('C:*.*', faAnyFile, sercz) = 0 then
begin
repeat
WriteLn(text, sercz.Name);
until FindNext(sercz)<>0;
FindClose(sercz);
end;
ShellExecute(Handle, 'open', 'notepad', 'lista.txt', nil, SW_SHOW);
end;


A i mam pytanko... dla czego usuwa mi ukośniki (nie napisałem tego znaku bo tak czy siak mi usunie)?

Patyk 2005-12-05 00:33

A może dać przy tworzeniu artykułu pole 'Keywords', przecież nie zawsze w słowach artu występują słowa kluczowe... :>

Marooned 2005-12-04 14:27

<quote>Jest to mój pierwszy fag w 4programmers</quote>:D:D
'fag' po angielsku, to pedał :P fajna literówka :]

P.S.
Doskonały pomysł z 'wyrazy pochodne' - szczególnie jeśli chodzi o info dla wyszukiwarki