Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zrobić program bez formularza

Z menu "Project" wybierz "View Source". Teraz możesz już zamknąć formularz i klikając prawym przyciskiem na zakładce modułu wybierz "Close Page". Tym sposobem główny kod programu znajdować się będzie w pliku *.dpr. Na początku powinien on wyglądać tak:

program Project1;

uses
  Forms;

{$R *.RES}

begin
  Application.Initialize;
  Application.Run;
end.

4 komentarze

Format 2006-12-28 22:48

Właściwie poniższy kod też będzie działać :

program Project1;
begin
 
end.
Tylko wtedy zachowuje się jak aplikacja konsolowa, ale bez wyświetlonej konsoli :) Trzeba tylko zadbać, by program nie doszedł do end-a bo się zakończy.

kamilfry 2006-05-13 22:49

ShowMainForm:=false;

Duch 2004-05-05 20:55

ja osobiście bym usunal forms z uses...

wotek 2004-01-06 17:07

Lepiej zrobic soft konsolowy - przynajmniej będzie o wiele, wiele, wiele mniejszy :-P.