Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zrobić aby formularz był przeźroczysty

W sekcji private:

    procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;

Teraz w sekcji Implementation:

procedure TForm1.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
  inherited CreateParams(Params);
  Params.ExStyle := Params.ExStyle or WS_EX_TRANSPARENT;
end;

1 komentarz

mateuszopoka 2004-05-07 18:50

Czy można zmienić stopień przezroczystości?