Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zrobić, aby forma miała osobną belkę na pasku zadań

  • 2015-03-23 19:32
  • 6 komentarzy
  • 1132 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Czasami może zajść potrzeba, aby na pasku zadań oprócz głównej aplikacji - znalazł się także kolejny formularz naszego programu. Aby to zrealizować w sekcji Private klasy formularza (wersja dla początkujących). A jeszcze lepiej w sekcji Protected (jeśli nie ma sekcji protected to ją dodajemy) dodajemy deklarację:

  protected
     procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
  private


W sekcji Implementation ciało procedury powinno wyglądać tak:

procedure TForm1.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
  inherited;
  Params.ExStyle := Params.ExStyle or WS_EX_APPWINDOW and (not WS_EX_TOOLWINDOW);
end;

6 komentarzy

dRum 2005-11-27 02:08

Ten kod powyzej jest niepelny :/
calosc powinna wygladac tak:

  private
    { Private declarations }
     procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
  public
    { Public declarations }
  end;


var
  Okno: TOkno;

implementation


{$R *.dfm}

procedure TOkno.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
   inherited;
   Params.ExStyle := Params.ExStyle or WS_EX_APPWINDOW;
   Params.Style := Params.Style or WS_SYSMENU or WS_MINIMIZEBOX;
end;

WeeR 2005-02-10 06:47

Wszystko jest w jak najlepszym pożądku

konradk 2003-05-08 03:04

Najpierw nalezy dokonac stosowny wpis w części deklaracyjnej formy:
    ...
  private
    procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
  end;

Johny 2003-05-03 10:31

może wpisaŁEM

player15 2003-04-26 19:16

(Johny) może wpisz nawę procedurki do public'a

Johny 2003-04-25 13:46

coś mi sie nie kompiluje