Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak znaleźć tekst w RichEdit

 • 2006-10-31 17:44
 • 1 komentarz
 • 586 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Oto kod:
var
 FoundAt: LongInt;
 StartPos, ToEnd: Integer;
begin
 with RichEdit do
 begin 
  if SelLength <> 0 then
   StartPos := SelStart + SelLength
  else
   StartPos := 0; 
 
  ToEnd := Length(Text) - StartPos;
 
  FoundAt := FindText(
  'Tekst', StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
  if FoundAt <> -1 then
  begin
   SetFocus;
   SelStart := FoundAt;
   SelLength := Length('Tekst');
  end;
 end;
 end;

1 komentarz

astasze 2010-11-16 11:19

Funkcja działa ale nie uwzględnia przełącznika szukaj w górę. Niezależnie od ustawienia zawsze szuka w dół.