Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zmierzyć czas wykonywania operacji (inny sposób)

  • 1 komentarz
  • 972 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Można też użyć dokładnego zegara systemowego.

const
  n = 10000; //Liczba powtorzeń
var
  Freq, TimeStart, TimeEnd : Int64;
  i: integer;
begin
  if QueryPerformanceFrequency(Freq) then
{powyższa linijka pobiera częstotliwość zegara przy okazji sprawdza czy jest on w ogóle dostepny (wynik funkcji musi być=True) }
  begin
    QueryPerformanceCounter(TimeStart);
    for i := 1 to n do
    begin

   // tu kod do testowania

   end;
   QueryPerformanceCounter(TimeEnd);

   Label1.Caption := 'Wykonanie '+IntToStr(n)+' razy zajelo: '+
          FloatToStr((TimeEnd-TimeStart)/Freq*1000)+
          ' ms';
  end;
end;


1 komentarz

KrisX 2005-07-18 01:54

Dzięki. Bardzo się przydało. :D