Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zmaksymilizowac, zminimalizować dowolne okno

Tak jak w powyższy przykładzie musimy znać uchwyt okna ( zdobywa się go tak samo jak w powyższym przykładzie ). Jeżeli już go znamy można skorzystać z takich funkcji:

ShowWindow(uchwyt, działanie);

Pod słowem działanie mogą się znaleźć takie oto pozycje:

SW_MAXIMIZE  -  maksymilizuje okno;
SW_MINIMIZE  -  minimalizuje okno;
SW_RESTORE   -  przywraca;
SW_HIDE  -  ukrywa;
SW_SHOW  -  pokazuje;


1 komentarz

kuba_derda 2005-07-05 14:49

Mam pytanie: a jak zamknąć okno, jeżeli znam jego handlera, oraz jak sprawdzić czy jest otwarty jakiś folder