Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak załadować z zasobów kursor

  • 2006-06-17 00:10
  • 0 komentarzy
  • 403 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Gdy już masz przygotowany kursor w edytorze zasobów, robisz np. coś takiego:

{$R NAZWAZASOBU.RES}
const
  crMojKursor = 1; // numer musi być większy od zera
begin
  Screen.Cursors[crMojKursor] := LoadCursor(hInstance, 'MOJKURSOR');
  Form1.Cursor := crMojKursor;

Następuje tutaj załadowanie kursora z zasobów. Na samym początku deklarowana jest nazwa zasobu, a później stała z nazwą kursora.