Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zapisać, odczytać wartość binarną z rejestru

Odczytywanie odbywa się podobnie jak zapis z tym, że zamiast WriteBinaryData piszesz ReadBinary.

var
 Rejestr : TRegistry;
 Zmienna : String;
begin
 Zmienna := 'www.programowanie.of.pl';
 Rejestr:=TRegistry.Create;
 Rejestr.OpenKey('SoftwarePad',True);
 Rejestr.WriteBinaryData('Nazwa wartości',Zmienna,SizeOf(Zmienna));
 Rejestr.Free;


Nie zapomnij dodać do listy uses słowo: Registry;


3 komentarze

komputer098 2008-07-30 22:02

"A inne wartości?" a czasem nie jest tak, że po wpisaniu Rejestr i kropki nie pokazują się wszystkie funkcje dostępne dla zmiennej Rejestr? Mi tak się dzieje.

Mabakay 2004-09-22 17:46

Odczyt w ten sposob nie dziala.

Johny 2003-02-10 14:59

A inne wartości?