Programowanie w języku Delphi » FAQ

1 komentarz

akpert 2006-03-14 10:36

Uses Math;

Fukcja j.w. służy do formatowania wyniku, zaokrąglenie wyniku to:
var
  R : Real;
begin
  R := 2.1111243432;
R:=RundTo(R,-2)// wynik R= 2.11