Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak wyłączyć task manager pod Windowsem XP

 • 2008-01-16 07:05
 • 0 komentarzy
 • 810 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Oto kod wyłączający  Task manager'a pod windowsem XP
uses registry;


procedure DisableTaskManager(bTF: Boolean);
var
 reg: TRegistry;
begin
 reg := TRegistry.Create;
 try
   reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 
   reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System', True);
 
   if bTF = True then
    begin
      reg.WriteString('DisableTaskMgr', '1');
    end
   else if bTF = False then
    begin
      reg.DeleteValue('DisableTaskMgr');
    end;
 
   reg.CloseKey();
 finally
   reg.Free;
 end;
end;


Wywołanie
DisableTaskManager(True); //wyłacz
DisableTaskManager(False);//włącz