Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak wyciągnąć ścieżkę ze skrótu (.lnk)

 • 1 komentarz
 • 866 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Po trzech dniach poszukiwań i po tym jak dwa razy moje posty zostały skasowane z forum ;-) :-) ;) :)  w końcu znalazłem...
Już chyba każdy wie jak stworzyć skrót, ale jak zrobić operacje odwrotną tzn. wyciągnąć ścieżkę do pliku docelowego ze skrótu programu?
Oto gotowy kod:

function TForm1.LnkPath(Plik:WideString):String;
var
 MyObj : IUnknown;
 MyLnk : IShellLink;
 MyPf : IPersistFile;
 ok  : TWin32FindData;
 Path : array [0..255] of char;
begin
 MyObj := CreateComObject(CLSID_ShellLink);
 MyLnk := MyObj as IShellLink;
 MyPf := MyObj as IPersistFile;
 MyPf.Load(PWideChar(Plik),fmOpenRead);
 MyLnk.GetPath(Path, 255, ok, 0);
 Result:=Path;
end;


no i do uses dodajemy:
ActiveX, SHlObj, ComObj


i teraz już wystarczy tylko:
Label1.Caption := LnkPath('c:\skrot.lnk');

1 komentarz