Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak uzyskać informację o katalogu WindowsTemp

Oto kod. Zmienna "S" zawiera ścieżke katalogu WindowsTemp:

var
  Buffer: array[0..MAX_PATH-1] of Char;
  S : String;
begin
  SetString(S, Buffer, GetTempPath(SizeOf(Buffer), Buffer));
  ShowMessage(S);
end;

1 komentarz

_WEBSTER_ 2005-12-10 13:42

A co z innymi zmiennymi ??