Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak szybko wyświetlić podręczną pomoc kontekstową (HELP CONTEXTPOPUP)

Pisząc program w Delphi domyślnie po przypisaniu właściwości HelpContext i wybraniu kursorem (?) na kompoment otwiera się okno Pomocy systemu Windows z wybraną stroną.
Możemy łatwo zmienić, aby zamiast otwierającego się okna pojawiła się pomoc podręczna, taka jaka jest stosowana w systemie Windows. Jak na rysunku poniżej

<image>http://4programmers.net/bin/example.jpg</image>

Wystarczy, że w OnHelp formy dasz:
CallHelp := True;
Result := WinHelp(Handle,PChar(Application.Helpfile),HELP_CONTEXTPOPUP,Data);


PChar(Application.Helpfile) - parametr ten definiuje plik pomocy, jak ma być otwarty, może być też właściość HelpFile formy lub jakaś inna ścieżka

HELP_CONTEXTPOPUP - Oznacza, że to ma być właśnie pomoc podręczna CONTEXTPOPUP

Data - Zawiera HelpContext kompomentu, który wybraliśmy kursorem.

Oczywiście plik pomocy musi być odpowidnio zbudowany. Po informacje o budowie pliku hlp odsyłam na google i do programu Microsoft Help Workshop

1 komentarz

migajek 2005-05-02 20:16

jakbys dodal jeszcze jak musi byc zbudowany plik pomocy... :P