Programowanie w języku Delphi » FAQ

2 komentarze

człowiek 2006-01-31 17:21

Rok jest przestępny jesli jest podzielny 4, ale nie jest podzielny 100 chyba, że jest podzielny przez 400.
Algorytm:
if (rok%4==0 && rok%100!=0 || rok%400==0)
    luty = 29;
else
    luty = 28;
Źródło: wikipedia

dasej 2004-03-31 14:17

rok przestępny dzieli się przez 4 bez reszty