Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak sformatować datę do postaci 25 stycznia 2001 np

Należy skorzystać z funkcji "FormatDateTime". Oto przykład:

ShowMessage(
FormatDateTime('dd mmmm yyyy', Now));
Takie rozwiązanie wyświetli na ekranie datę w postaci:

25 stycznia 2001

Poszukaj w systemie pomocy - tam znajdziesz więcej parametrów.