Programowanie w języku Delphi » FAQ

3 komentarze

Inteligent 2006-07-16 16:44

Można też spróbować wpisać taki kod w zdarzeniu OnKeyDown:
if key=vk_up then {coś}

vk_up - góra, vk_down - dół, vk_left - lewa, vk_right - prawa.

Jeżeli to nie zadziała to sprawdź czy nie jest zaznaczony któryś z komponentów (np. na TButton). Jeżeli tak jest to ustaw właściwość TabStop na false.

ShadowX 2005-12-19 21:06

Coś nie działa. Umieściłem kod w procedurze OnKeyDown formularza i ustawiłem nawet KeyPreview na true. To zdarzenie wydaje się po prostu nie reagować na klawisze strzałek :|

Tomuslaw 2004-07-26 17:48

a nie brak # przed liczbą ?? :|