Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak pokazać lub ukryć ikony na pulpicie

 • 3 komentarze
 • 922 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
const
   Ukryj: Boolean = False;
var
   Uchwyt: HWND;
begin
   Uchwyt := FindWindow('progman', nil );
 
   if Ukryj = False
   then
      ShowWindow(Uchwyt, SW_HIDE)   // Ukryj ikony
   else
      ShowWindow(Uchwyt, SW_SHOW);   // Pokaż ikony
 
   Ukryj := not Ukryj;
end;


Powyższa procedura, w zależności od wartości Ukryj w chwili jej wywołania, pokazuje lub ukrywa ikony znajdujące się na pulpicie.

3 komentarze

TomRiddle 2011-04-05 16:36

@Szymek A co w tym lepszeg?
@KuBa Wszystko działa.
Tylko on próbuje zmienić wartość stałej, a stała jest stała, więc z definicji nie da się jej zmienić. W OnButton daj tą procedurkę, a stałą "Ukryj" zadeklaruj jako zmienną globalną.

KuBa 2004-09-26 08:59

cos niedziala :(

Szymek 2003-04-30 08:35

Ja mam lepsze rozwiązanie:
Procedure Pulpit(Widoczny:Boolean);
Var Handle:THandle;
Begin
  Handle:=FindWindowEx(FindWindow('Progman',Nil),0,'SHELLDLL_DefView',Nil);
  If Widoczny Then ShowWindow(Handle,SW_Show)
  Else ShowWindow(Handle,SW_Hide);
End;