Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak pobrać ikony programów

  • 2007-07-03 13:06
  • 1 komentarz
  • 566 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Należy skorzystać z modułu SHELLAPI oraz funkcji ExtractIcon

uses ShellApi; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  Image1.Picture.Icon.Handle:=
  ExtractIcon(Hinstance,'c:Program.exe',32); 
end;
Zobacz także:

 * ShellApi
    http://4programmers.net/Delphi/Modu%C5%82y/ShellApi

 * ExtractIcon
    http://4programmers.net/WinAPI/ExtractIcon

1 komentarz

MaciekPanas 2004-11-19 18:42

Myślę, że temat został potraktowany zbyt lakonicznie. Ikony programów potrafią często być dużo bardziej skomplikowanymi strukturami niż by się to wydawało.
Osobiście mam dużo problemów z tym tematem i wiem, że nie jest to takie proste.
                                               z wyrazami szcunku Maciej Panaś