Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak odczytać zawartość pliku w Delphi 8.NET

Poniżej znajduje się kod, który zadziała jedynie w Delphi 8 .NET. Umożliwia on odczytanie zawartości danego pliku i wyświetlenie go na ekranie. Program jest konsolowy!

program P3_24;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 System,
 System.IO;
 
var
 S : StreamReader;
 Path : String;
 
begin
 Console.WriteLine('Program wyświetli zawartość pliku na ekranie');
 Console.Write('Podaj ścieżkę pliku: ');
 Path := Console.ReadLine; // pobranie ścieżki wpisanej przez użytkownika
 
 S := StreamReader.Create(Path);
 
 while (S.ReadLine <> nil) do
 begin
 { odczytujemy plik linia po linii }
  Console.WriteLine(S.ReadLine);
 end;
 
 Console.WriteLine('--');
 Console.WriteLine('Naciśnij Enter aby zakończyć');
 Console.ReadLine;
 
end.


Program uruchamia się pod konsolą, wyświetla zawartość pliku na podstawie ściezki podanej przy uruchamianiu. Program korzysta ze strumieni!

2 komentarze

czarownik 2003-12-14 11:00

to juz dawno bylo wiadomo... ;]

Marooned 2003-12-13 15:41

Patrząc na taki przykład można wnioskować jedno - zabrałeś się za pisanie książki o Delphi 8.NET - zgadłem? :>