Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak odczytać numer seryjny partycji lub dyskietki

var
 Bufor:array[0..MAX_PATH] of Char;
 MaxCompLength, FileSystemFlags: Cardinal;
 Drive:Char;
 Serial:DWORD;
begin
 Drive:='A';
 GetVolumeInformation(PChar(Drive + ': '),Bufor,SizeOf(Bufor),
  @Serial,MaxCompLength,FileSystemFlags,nil,0);
end;


Zmienna Serial posiada numer seryjny dyskietki, a Bufor etykietę. W przypadku dysku podaje numer partycji.


3 komentarze

nastalski 2009-05-02 12:10

a jak to wyświetlić w edit?

Mikla 2006-08-11 21:35

Ale ja będe bo musi być, innaczej error wyskakuje :P

abc 2005-07-05 12:25

Nie wiem czy mi się wydaje czy  MaxCompLength, FileSystemFlags powinny być typu cardinal -> ale sprzeczać się nie będę :)