Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak mogę rysować po pasku tytułowym formy

  • 2007-07-06 20:05
  • 1 komentarz
  • 614 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Jest to dość trudne gdyż rysować możesz za pomocą funkcji API:

1. W sekcji Interface dodaj linię:

var
  DC : Integer;

2. W OnCreate formy wpisz:

DC := GetWindowDC(handle);

3. Teraz w procedurze wpisz:  

var
  Text : PChar;
begin
  Text := 'Adam Boduch';
  TextOut(DC, 3, 4, Text, StrLen(Text));


Funkcja "TextOut" to funkcja API. Najpierw mamy uchwyt do paska, później pozycja wyświetlanego tekstu, tekst i w końcu określenie długości tekstu (StrLen).

Zamiast korzystania z funkcji API możesz zrobić tak jak w punkcie powyżej, tyle, że zamiast GetDC piszesz GetWindowDC(Handle). Na końcu musisz wywołać ReleaseDC(). Za poradę dzięki dla Yankee.

Zobacz też:

1 komentarz

AklimX 2005-02-05 00:39

rysowanie obrazka nie jest już (chyba) takie oczywiste:
var
  b:TBitmap;
begin
  B:= TBitmap.Create;
  b.LoadFromFile('sth.bmp');
  canvas.Handle:=dc;
  Canvas.Draw(0,0,b);
end;