FAQ » Grafika

1 komentarz

MikiKam 2007-02-18 19:06

A jakby ktoś nie wiedział jak to można wykożystać to napisze:

var
  Kolor: string;
  R, G, B: Integer;
begin
  R := GetRValue(Image1.Canvas.Pixels[x,y]);
  G := GetGValue(Image1.Canvas.Pixels[x,y]);
  B := GetBValue(Image1.Canvas.Pixels[x,y]);
  Kolor := IntToHex(R, 2) + IntToHex(G, 2) + IntToHex(B, 2);
  Form1.Caption := Kolor;
end;


Powoduje to pobranie wartości koloru z danego pixela na Image1.