Programowanie w języku Delphi » FAQ

Co zrobić, żeby standardowy BitBtn typu mrOK po kliknięciu sprawdzał warunek i nie zamykał okna

Trzeba mu na zdarzeniu onclick dodac procedure sprawdzającą warunek, jeżeli nie będzie spełniony to wstawiamy co ma się dziać, np. pojawia sie okno z informacja co jest nie tak:
if not warunek then 
begin
MessageDlg('Coś źle wpisałeś', mtInformation, [mbOK],0); 
// czyli poinformowac usera co źle zrobił
Form2.ModalResult:=mrNone; 
 // narzucenie wyniku operacji, a Form2 to nazwa formularza ktory zawiera tenze przycisk
else
// tu wlasciwie nie musi nic byc ale moze :)
end;

1 komentarz

Johny_Morfina 2008-04-16 14:08

mozna po prostu ustawic we wlasciwosciach BitBtn
modal result - mrNone
tylko ze wtedy BitBtn nigdy nie bedzie zamykal jesli sami tego nei napiszemy