Programowanie w języku Delphi

ExcludeTrailingBackslash

ExcludeTrailingBackslash
Moduł: SysUtils

function ExcludeTrailingBackslash(const S: string): string;

Funkcja zwraca ścieżkę przekazaną w parametrze S pozbawioną znaku \ (tzw. backslash; Windows) lub / (tzw. slash; Linux) na jej końcu. Przykładowe użycie:

var
  S : String;
begin
  S := 'C:\katalog\katalog2\';
  S := ExcludeTrailingBackslash(S);
  Writeln(S); // wyświetli C:\katalog\katalog2
end.


Funkcja zachowana ze względów kompatybilności, zaleca się używanie funkcji ExcludeTrailingPathDelimiter

Zobacz też: