Programowanie w języku Delphi » Dyrektywy kompilatora

$UNDEF

Składnia:{$UNDEF <i>name</i>}
Wartość domyślna:brak


Usuwa wartość symbolu zadeklarowanego uprzednio przy pomocy dyrektywy $DEFINE. Innymi słowy, po użyciu $UNDEF, symbol nie będzie rozpoznawany w dalszej części kodu, więc użycie dyrektywy warunkowej $IFDEF na tym symbolu zwróci rezultat negatywny (False).

Zobacz też: