Programowanie w języku Delphi » Dyrektywy kompilatora

$EXTENDEDSYNTAX

Składnia:{$EXTENDEDSYNTAX ON} lub {$EXTENDEDSYNTAX OFF}
{$X+} lub {$X-}
Wartość domyślna:{$EXTENDEDSYNTAX ON}
{$X+}


Dyrektywa $EXTENDEDSYNTAX określa, czy można używać rozszerzonej składni języka Pascal. Domyślnym ustawieniem jest ON (włączona). Dyrektywę można skrócić do postaci $X.

Dodatkowe możliwości dostępne przy włączonej dyrektywie $EXTENDEDSYNTAX to:
  • możliwość używania funkcji jak procedur (nie pobierając rezultatu)1
  • para-zmienna Result przechowująca rezultat wykonania funkcji
  • możliwość korzystania z zmiennych typu PChar jako łańcuchów ograniczonych znakiem NUL (#0)

Dyrektywa $EXTENDEDSYNTAX jest dostępna ze względów kompatybilności ze starszymi wersjami.


1 Nie dotyczy to funkcji wbudowanych (zadeklarowanych w module System)

1 komentarz

AklimX 2006-05-16 23:06

co to jest "rozszerzona składnia języka Pascal"?