Programowanie w języku Delphi

DecodeTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1818 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
DecodeTime
Moduł: SysUtils

procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word);

Procedura rozdziela czas zapisany w parametrze Time na godziny (Hour), minuty (Min), sekundy (Sec) oraz milisekundy (MSec).

Przykładowe rozbicie czasu:

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
 wHour, wMin, wSec, wMSec : Word;
begin
 DecodeTime(Now, wHour, wMin, wSec, wMSec);
 
 Label1.Caption := 'Aktualnie mija ' +
  IntToStr(wMin) + ' minuta godziny ' + IntToStr(wHour) + ' i '
   + IntToStr(wSec) + ' sekundy';
end;


Procedura przydaje się często w momencie gdy musimy dokonać manipulacji na danym składniku czasu.

Zobacz też: