Programowanie w języku Delphi

DaysInAYear

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 807 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
DaysInAYear
Moduł: DateUtils

function DaysInAYear(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja na podstawie daty określonej w parametrze AValue zwraca ilość dni w roku. Oto przykład prostego zastosowania tej funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 i : Integer;
 Year : Word;
 
begin
 Year := YearOf(Now);
 
 for I := 1000 to Year do
  Writeln('W roku ', I, ' było ', DaysInAYear(i), ' dni');
 
 Readln;
end.


Zobacz też: