Data i czas » Obliczenia

WeekOf

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 304 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
WeekOf
Moduł: DateUtils

function WeekOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer tygodnia na podstawie daty zapisanej w postaci parametru AValue (typ TDateTime). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 1-53:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Tydzień: ', WeekOf(Now));
 
  Readln;
end.


Zobacz też: