Data i czas » Obliczenia

MilliSecondOf

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 292 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
MilliSecondOf
Moduł: DateUtils

function MilliSecondOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer milisekundy odczytany z parametru AValue typu TDateTime. Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-999:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Milisekunda: ', MilliSecondOf(Now));
 
  Readln;
end.


Zobacz też: