Programowanie w języku Delphi

CopyFile

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 3630 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C, C++
BOOL CopyFile(
  LPCTSTR lpExistingFileName,
  LPCTSTR lpNewFileName,
  BOOL bFailIfExists);

// Delphi
function CopyFile(lpExistingFileName, lpNewFileName : PChar; bFailIfExists : Boolean): Boolean;


Funkcja kopiuje plik źródłowy do pliku docelowego z możliwością nadpisania pliku, jeśli istnieje.

Parametry:

lpExistingFileName - plik źródłowy,
lpNewFileName - plik docelowy,
bFailIfExists:
   True - bez nadpisywania, w przypadku istnienia pliku funkcja zwraca False,
   False - gdy plik istnieje zostaje nadpisany.

Funkcja zwraca True, gdy kopiowanie zakończy się powodzeniem lub False, gdy wystąpił błąd.