Programowanie w języku Delphi

CloseWindow

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 535 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL CloseWindow(      
  HWND hWnd
);

// Delphi
function CloseWindow(hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja CloseWindow zamyka (ale nie niszczy!) okno o podanym uchwycie.

Parametry
hWnd
Uchwyt okna do zamknięcia.

Zwracana wartość
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Uwagi
Funkcja CloseWindow nie niszczy okna. Aby zniszczyć okno, należy użyć funkcji DestroyWindow.

Zobacz też: