Programowanie w języku Delphi » Artykuły

Różnice między rozszerzeniami plików CBuilder i Delphi

Różnice między rozszerzeniami plików C++Builder i Delphi
W Delphi i C++Builderze stosowane są inne rozszerzenia plików dla projektantów i plików towarzyszących; częściowo jest to rezultat różnych języków programowania stosowanych przez obydwa produkty. Kontrast pomiędzy rozszerzeniami nazw plików odróżnić Delphi od plików w C++Builderze. Rozmaite elementy projektu zostały przedstawione w tabeli poniżej.

ElementDelphiC++ Builder
Plik projektu*.dpr*.bpr
Plik grupy projektowej*.bpg*.bpg
Plik kodu źródłowego*.pas*.cpp
Plik nagłówkowy----*.h lub *.hpp
Plik formularza*.dfm*.dfm
Skompilowany plik binarny*.dcu lub *.obj*.obj
Skompilowany plik zasobów*.res lub .dcr*.res
Zapisane ustawienia pulpitu*.dsk*.dsk
Ustawienia projektu*.dof----
Pliki źródłowe pakietu*.dpk*.bpk
Skompilowany pakiet*.bpl*.bpl
Układ pulpitu*.dst*.dst


Proszę zauważyć, że w niektórych przypadkach rozszerzenia plików stosowane w Delphi i C++Builder są takie same.


Przemek Fujarczuk
www.delphi6.glt.pl
[email protected]

5 komentarzy

sazian 2006-03-26 15:30

"Co tu dużo mówić C++ Bulider najlepszy jest koniec i KROPKA:-0
 KTO ZAPRZECZY:-)??"
pomazyć zawsze mozna
ja zaprzecze delphi jest fajniejsze
a ty stwierdziłeś po rozszerzeniach że c++ jest lebsze??
a jeszcze jedno c++ na głupia nazwe bo jak w google.pl napisze sobie np. delphi+kurs to nie ma problemu ale c+++kurs :d

brodny 2004-09-12 18:13

Hmm... może ja? :D

Spine 2005-11-19 16:40

hmmm, ja też ;D
Są lepsze środowiska do c++ :)
Ale na co komu porównanie rozszerzeń :> to nie jest istotne...

mcbury 2003-11-29 18:04

Co tu dużo mówić C++ Bulider najlepszy jest koniec i KROPKA:-0
 KTO ZAPRZECZY:-)??

brodny 2003-05-07 09:25

Proszę, proszę... Gratulacje, Przemek