Programowanie w języku Delphi » Artykuły

Obsługa formatu JPEG

 • 2005-12-22 00:15
 • 8 komentarzy
 • 3277 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Kompresja plików graficznych do formatu JPEG jest ciekawym tematem. Format ten pozwala na spore zmniejszenie rozmiaru pliku graficznego kosztem niewielkiej utraty jakości obrazu. W Delphi obsługa formatu JPEG występuje od wersji 3.

Żeby móc operować na plikach .jpg należy zadeklarować moduł JPEG dodając słowo jpeg do listy modułów uses.

uses
 jpeg;


Wcześniej zastanawiałeś się pewnie dlaczego do TImage'a nie można wczytać obrazka .jpg. Po uzupełnieniu listy uses o wpis jpeg staje się to możliwe. W praktyce wygląda to tak:

 JPG := TJPEGImage.Create;
 JPG.LoadFromFile('C:\\mntb.jpg');
 Image1.Picture.Assign(JPG);

Na samym początku następuje deklaracja zmiennej nowego typu, później wczytanie obrazka, a na końcu wyświetlenie go w TImage'u (funkcja Assign). Można to także zrobić bez użycia komponentu. Oto przykład:  

 JPG := TJPEGImage.Create;
 JPG.LoadFromFile('C:\\mntb.jpg');
 Canvas.Draw(10, 10, JPG);

Jak widzisz ostatni przykład od poprzedniego różni się tylko jedną linią. Użyta została tutaj procedura Canvas.Draw, która rysuje na płótnie (w naszym przypadku na płótnie formatki) grafikę przekazaną w ostatnim argumencie. Pierwsze dwa argumenty to współrzędne punktu, z którego procedura rozpocznie rysowanie obrazka.


Wyświetlanie obrazków .jpg mamy już za sobą, teraz należy powiedzieć parę słów o konwersji do tego formatu. Spróbujmy skonwertować obrazek .bmp do .jpg. Umieść na formularzu TButton i kliknij na niego dwukrotnie. Uzupełnij kod procedury w ten sposób:  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 JPG : TJPEGImage; // deklaracja nowej zmiennej
 Bmp : TBitmap;
begin
 JPG := TJPEGImage.Create;
 BMP := TBitmap.Create;
 
 BMP.LoadFromFile('C:\\mntb.bmp');
 JPG.Assign(BMP); // pobranie z BMP
 JPG.SaveToFile('C:\\mntb.jpg'); // zapisanie
end;

Prawda, że nie jest to trudne? Na samym początku następuje deklaracja dwóch zmiennych - JPG i BMP. Następnie zmienne te są tworzone. Później do zmiennej BMP zostaje przypisany obrazek w formacie .bmp. A potem zmienna JPG pobiera obrazek ze zmiennej BMP (funkcja Assign). Na końcu zmienną JPG zawierającą obrazek w nowym formacie zapisujemy pod nową nazwą, ze zmienionym rozszerzeniem.

Przed zapisaniem pliku warto dokonać kompresji obrazka .jpg:

 JPG.Compress; // kompresja
 JPG.SaveToFile('C:\\mntb.pcx');


Wypadałoby jeszcze omówić sposoby kompresji. Odpowiada za to właściwość Performance, która daje Ci możliwość wyboru sposobu kompresji: najlepszy (jpBestQuality), albo najszybszy (jpBestSpeed). Oto przykład zastosowania:

JPG.Performance := jbBestQuality;


Istnieje jeszcze możliwość ustawienia jakości kompresji. Odpowiada za to właściwość CompressionQuality. Oto przykład jej użycia:

JPG.CompressionQuality := 100; 

Przypisanie jej wartości 100 daje najsłabszą kompresję (przykładowo z 1,37 MB do 124 kB) w zamian za bardzo dobrą jakość obrazka. Teraz spróbuj ustawić tę właściwość na 1:

 JPG.CompressionQuality := 1;

Wynikiem takiej kompresji będzie bardzo niewiele zajmujący plik (np. 9 kB), jednak jakość obrazu spadnie tak znacząco, że obrazek może stać się zupełnie nieczytelny.

8 komentarzy

thetasoft 2010-02-19 00:14

Cytat:

MikiKam dnia 04-07-2007 22:50
Od Delphi7 jeżeli używamy w TImage obrazka JPEG to do sekcji uses moduł jpeg dodale się samoczynnie.

Ta czynność (kompilatora) wyatępuje już nawet w Delphi 3. Więc nie cudacz(cie).

MikiKam 2007-07-04 22:50

Od Delphi7 jeżeli używamy w TImage obrazka JPEG to do sekcji uses moduł jpeg dodale się samoczynnie.

Tommalla 2006-07-15 16:54

THX god za ten artykul!! A czy można konwertować pliki innych formatów??

SeaSoft 2006-01-30 15:10

Ale nawet mało skompresowane JPEGi mają niezauważalnie niższą jakość, lecz o wiele mniejszy rozmiar.

Patyk 2005-12-22 00:17

Heh, tych zdań akurat nie zmieniałem poprawiając wersję Adama Boducha, ale już zastąpiłem je innymi :)

Marooned 2005-12-21 23:35

<quote>Po co zapisywać plik w formacie .bmp skoro można użyć .jpg, który jest o wiele bardziej wydajniejszy...</quote>Choćby dlatego, aby nie stracić jakości... brakuje tego tu przy tym zdaniu

końcowy wyraz "pixeloza" raczej nie nadaje się do poważnego artykułu :)

kondziop 2003-03-07 14:58

Bardzo mi pomogles. Dzieki...