Programowanie w języku Delphi » Artykuły

Dodatkowe możliwości tabel Coyote

Tabel Coyote używa się do pokazywania statystyk i wyników obliczeń.  Jednak w połączeniu z odpowiednio użytymi znacznikami mają bogatsze możliwości. Mogą się przydać w tekstach porównawczych o różnych językach programowania lub tekstach dwujęzycznych np. polsko-angielskich.Użycie dwóch języków – polskiego i angielskiego


PolskiEnglish
Czarny kotBlack cat
Biały piesWhite dog

||=Polski||English
||Czarny kot||Black cat
||Biały pies||White dog

Tabela z wieloma wyróżnionymi wierszami


PrawdaTrue
Czarny kotBlack cat
Biały piesWhite dog
FałszFalse
Różowy słońPink elephant
Żółta rybaYellow fish

||=Prawda||True
||Czarny kot||Black cat
||Biały pies||White dog
||=Fałsz||False
||Różowy słoń||Pink elephant
||Żółta ryba||Yellow fish

Proste zapisy matematyczne


C.2 Kryteria jakościoweC.2 Quality criteria
Postać przykładowej reguły:Sample rule form:
jeżeli (A > B) oraz (C > D) to (X < Y)if (A > B) and (C > D) then (X < Y)

Uwaga: Należy użyć dwóch apostrofów a nie znaku cudzysłowu.

||=C.2 Kryteria jakościowe||C.2 Quality criteria
||Postać przykładowej reguły:||Sample rule form:
||''jeżeli (A > B) oraz (C > D) to (X < Y)''||''if (A > B) and (C > D) then (X < Y)''

Zapisy w różnych językach programowania


PascalC#
for i := 0 to Count - 1 do
for (int i = 0; i < Count; i++)
begin
{
    x[i] := x[i] - 2;
    x[i] -= 2;
    y[i] := y[i] * 5;
    y[i] *= 5;
end;
}

||=Pascal||C#
||<code=pascal>for i := 0 to Count - 1 do</code>||<code=csharp>for (int i = 0; i < Count; i++)</code>
||<code=pascal>begin</code>||<code=csharp>{</code>
||<code=pascal> x[i] := x[i] - 2;</code>||<code=csharp> x[i] -= 2;</code>
||<code=pascal> y[i] := y[i] * 5;</code>||<code=csharp> y[i] *= 5;</code>
||<code=pascal>end;</code>||<code=csharp>}</code>

Linki do materiałów zewnętrznych


Zbiory danych użyte do klasyfikacjiDatasets used for classification
W zbiorze danych:In dataset:
Pokaż zbiór danychShow dataset
wektory, o jakich mówię są nazywane: wektorami, przypadkami, instancjami.vectors about which I say are called: vectors, cases, instances.

||=Zbiory danych użyte do klasyfikacji||Datasets used for classification
||W zbiorze danych:||In dataset:
||<a href="http://www.is.umk.pl/projects/datasets.html">Pokaż zbiór danych</a>||<a href="http://www.is.umk.pl/projects/datasets.html">Show dataset</a>
||wektory, o jakich mówię są nazywane: wektorami, przypadkami, instancjami.||vectors about which I say are called: vectors, cases, instances.

Pogrubiony tekst w kolorze


Dalsze postępowanieFurther proceeding
Potem, po zakończeniu klasyfikacjiNext, after completing classification
człowiek będzie decydował o postępowaniu z regułami.man will decide on proceeding with the rules.

||=Dalsze postępowanie||Further proceeding
||Potem, po zakończeniu klasyfikacji||Next, after completing classification
||<b><font color="red">człowiek będzie decydował o postępowaniu z regułami.</font></b>||<b><font color="red">man will decide on proceeding with the rules.</font></b>

Wzory w cudzysłowie


ProporcjaRatio
Etykieta "Proporcja" pokazuje ilościowy stosunek danych generowanych trzecim generatorem,Label "Ratio" shows quantitative ratio of data generated by third generator,
który używa 4-ech reguł (przycisk "4*25%").that uses 4 rules (button "4*25%").
Dla pozostałych dwóch generatorów nie ma zastosowania.For other two generators it does not apply.

Uwaga: Należy użyć przed liczbą 4 dwóch apostrofów, cudzysłowu, a po znaku procent cudzysłowu i dwóch apostrofów.

||=Proporcja||Ratio
||Etykieta "Proporcja" pokazuje ilościowy stosunek danych generowanych trzecim generatorem,||Label "Ratio" shows quantitative ratio of data generated by third generator,
||który używa 4-ech reguł (przycisk ''"4*25%"'').||that uses 4 rules (button ''"4*25%"'').
||Dla pozostałych dwóch generatorów nie ma zastosowania.||For other two generators it does not apply.