Programowanie w języku Delphi

AppendStr

AppendStr
Moduł: SysUtils

procedure AppendStr(var Dest: string; const S: string); deprecated;

Procedura dodaje na końcu łańcucha Dest, wartość łańcucha przekazanego w parametrze S:

var
  S : String;
begin
  S := 'Hello';
  AppendStr(S, ' World');
  Writeln(S); // Hello World
end.


Procedura uznana jest za przestarzałą, zaleca jest użycie operatora + :

S := S + ' World';


Zobacz też: