Programowanie w języku Delphi

$I

  • 2012-07-29 13:53
  • 1 komentarz
  • 1810 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Składnia:{$I filename} lub {$INCLUDE filename}
{$I+} lub {$I-} lub {$IOCHECKS ON} lub {$IOCHECKS OFF}
Wartość domyślna:{$I+}
{$IOCHECKS ON}


Dyrektywa {$I} ma dwojakie znaczenie. Pierwsza wersja umożliwia włączenie do pliku źródłowego, zewnętrznego pliku. W efekcie, kompilator zachowuje się tak jakby treść włączonego pliku stanowiła integralną część programu. Domyślnym rozszerzeniem włączanego pliku jest *.pas:

{$INCLUDE 'My cool file'}


Nasz plik może jednak posiadać inne rozszerzenie, które należy zaznaczyć w nazwie pliku:

{$INCLUDE 'My cool file.inc'}


Podczas kompilacji, kompilator będzie szukał tego pliku w katalogu projektu, w którym znajdują się pozostałe pliki projektu. Ścieżkę, w której odbędzie się szukanie, można ustalić także w opcjach projektu, w polu Directories/Conditionals.

Druga wersja dyrektywy {$I} umożliwia włączenie lub wyłączenie sprawdzania rezultatów operacji wejścia/wyjścia (I/O). Domyślne ustawienie nakazuje generowanie wyjątku EInOutError w trakcie wystąpienia błędu I/O.

1 komentarz

Patryk27 2010-12-28 08:37

'trkacie' powinno być 'trakcie'.