Programowanie w języku C#

Timery

Timery w C#


Są dwa sposoby na tworzenie timerów w C#. Pierwszy z nich to oczywiście użycie możliwości IDE takiego jak VS2005. Opisze tu jednak także ręczny sposób bo na pewno warto znać obie metody.

1) Użycie Visual Studio 2005


 1. Będąc w trybie projektowania formatki rozwijamy Toolbox
 2. Odnajdujemy "Timer" i przeciągamy na naszą formatkę. Na dole powinna pokazać się ikonka nazwana timer1
 3. Zaznaczając w/w ikonke możemy w panelu Properties zdefiniować podstawowe właściwości timera takie jak Interval (w ms) oraz standardowo Name (nazwa obiektu).
 4. Aby zdefiniować metodę która ma się wykonywać wraz z zajściem zdarzenia timer1.Tick tradycyjnie dwókrotnie klikamy na ikonke reprezentującą nasz timer. Środowisko powinno wygenerować coś takiego :

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
    //Zrob cos...
    }


Tak otrzymany Timer mozemy obslugiwac wywolując na obiektcie timer1 metode Start() lub Stop().

1) Ręczne ustawianie timerów 1. Oto przyklad programu, który co 1000 ms wypisuje " . " na konsole :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Timers;
 
namespace HelloTimer
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args) { new Program(); }
 
    public Program() {
 
      odmierzacz = new Timer(); //Tworzenie obiektu
      odmierzacz.Interval = 1000; //Ustawienie przerywania na 1000ms (1s)
      odmierzacz.Elapsed += new ElapsedEventHandler(this.wykonujMnieCoJakisCzas); //Przypisanie metody
      odmierzacz.Start(); //Start timera
      Console.ReadKey();
    }
    private void wykonujMnieCoJakisCzas(object sender, EventArgs e) {
 
     Console.Write(" . "); //Wypisujemy kropke na ekran co 1s :)  
    }
 
    private Timer odmierzacz; //Deklaracja timera
  }
}


Uwagi koncowe


Warto zwrócić uwagę, że w w/w przypadkach mamy do czynienia z dwoma różnymi klasami. VS2005 generuje nam obiekt typu System.Windows.Forms.Timer a w drugim przypadku do czynienia mamy z System.Timers.Timer.

Główną różnicą jest chyba różne nazewnictwo Eventów : "Tick" w pierwszym przypadku, "Elapsed" w drugim...2 komentarze

aleksjej 2007-06-11 02:41

Hehe jasne, pewnie masz racje :) niestety nie próbowałem sie doszukać na czym polega różnica miedzy tymi obiektami - pewnie "foremkowa" dziedziczy z system.timers ale glowy nie dam. Dzieki za komentarz, to moj pierwszy art. i mam nadzieje nie ostatni. Pozdrawiam

Kooba 2007-06-10 11:20

Fajnie, przydatne, ale o tej delegacji mógłbyś więcej napisać, bo komentarz "przypisanie metody"  to troche za mało. No i chyba nie na nazwie zdarzeń polega różnica między tymi obiektami :P