Programowanie w języku C#

System

 • 0 komentarzy
 • 1895 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy

System


W C# bibliotekę standardową stanowi przestrzeń nazw System podzielona na następujące podprzestrzenie nazw:

 • Collections - obiekty typu kolekcja, takie jak listy, kolejki i tablice haszujące
 • Configuration - obiekty konfiguracyjne i instalacyjne
 • Data - klasy wspomagające przeprowadzanie operacji na bazach danych
 • Diagnostics - wykrywanie błędów i śledzenie wykonywanego kodu
 • Drawing - klasy zapewniające współprace z interfejsem GDI+
 • Globalization - globalizacja aplikacji
 • IO - Operacje wejścia/wyjścia
 • Net - Operacje sieciowe
 • Reflection - Przeglądanie typów metadanych oraz dynamiczne wczytywanie i tworzenie obiektów
 • Security - współpraca z systemem zabezpieczeń .NET (.NET Security System)
 • ServiceProcess - tworzenie usług okienkowych i zarządzanie nimi
 • Text - klasy kodowania i konwersji
 • Threading - wątki i synchronizacja
 • Runtime - współpraca z istniejącym kodem, dostęp zdalny, serializacja
 • Web - zapewnia współprace z usługami WWW
 • Windows.Forms - pozwala budować graficzne interfejsy użytkownika
 • Xml - klasy wspomagające obsługę standardu XML