Programowanie w języku C#

Readonly

readonly  - słowo kluczowe języka C#

Modyfikator readonly to tzw. modyfikator dostępu. Pole oznaczone tym modyfikatorem będzie polem tylko do odczytu. Jedynym wyjątkiem jest przypisanie wartości w konstruktorze klasy:

class FooBar
{
  public readonly string Bar = "Hello World";
 
  FooBar()
  {
    Bar = "Hello!";
  }
 
  public void Foo()
  {
    // Błąd!
    Bar = "Test";
  }
}


Modyfikator readonly jest wspaniałą alternatywą pomiędzy zwykłymi polami, a polami stałymi (const).

Zobacz też: