Programowanie w języku C#

Podstawy języka

Witaj!
Skoro tu wszedłeś, to znaczy, że jesteś zainteresowany programowaniem pod C# (czyt. si szarp).

C# jest w pełni obiektowym językiem programowania. Został zaprojektowany przez zespół Microsoftu.
Programy napisane w C# są kompilowane do języka pośredniego CIL (Common Intermediate Language, wcześniej MSIL - Microsoft Intermediate Language), który jest wykonywany przez środowskio zwane .NET Framework (czyt. dot net). Można je pobrać za darmo ze strony Microsoftu.
Język C# został stworzony na podstawie języków C++ oraz Java.

Komentarze


C# stosuje dwa typy komentarzy:
1. Komentarz jednoliniowy rozpoczynający się od // - wszystko, co znajdzie się za nim, kompilator ignoruje.
2. Komentarz wielowierszowy zawarty między /* i  */.

Przykłady użycia:
/* Funkcja f()
  Wypisuje tekst na konsolę.
*/
public void f()
{
  System.Console.WriteLine("Napis"); // wypisanie
}

   

Pierwszy program w C#


Przyszła pora, abyś stworzył swój pierwszy program!
Uruchom więc kompilator i stwórz nowy projekt pod konsolę o nazwie "Hello World!"

using System;
public class HelloWorld
{
  public static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello world!");
    System.Console.Read();
  }
}


Teraz skompiluj i uruchom ten kod, naciskając klawisz F5.
Została właśnie uruchomiona konsola z napisem "Hello World!". Po naciśnięciu klawisza "Enter", konsola się zamknie.

Przeanalizujmy kod linijka po linijce:

using System;
Zbiór poleceń C#, bez tego nie ma mowy o żadnej aplikacji w C#.

public class HelloWorld
Deklarowanie klasy "HelloWorld".

  public static void Main()
Główna funkcja każdego programu w C#.

    System.Console.WriteLine("Hello world!");
Odpowiada za wypisanie napisu "Hello World!".

System.Console.Read();
Po wykonaniu tej funkcji, program czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza.

Podsumowanie


Jak widać, C# nie jest taki trudny i jak na wstęp jak najbardziej nam to wystarczy. Zapamiętaj, czego się tu nauczyłeś - to tylko "podstawowe podstawy", jednak jest to świetne wprowadzenie do świata C#.
Mam nadzieję, że będziesz kontynuował swoją przygodę z C#, bo naprawdę warto.

Autor: Cool_Zeo [www.zeo.rox.pl | [email protected]]

4 komentarze

Brak avatara
Szkruty 2014-01-07 13:06

LUBIE !!!

Brak avatara
Szkruty 2014-01-07 13:06

LUBIE !!!

Brak avatara
Szkruty 2014-01-07 13:05

LUBIE !!!

w198X 2011-08-29 15:19

Lubię to! :)
robiąc certyfikat EITCA zaczynałem od tego samego