Programowanie w języku C# » Podstawowe typy danych

Int

int - słowo kluczowe języka C#

Słowo int jest jednocześnie słowem kluczowym języka C#, jak i wbudowanym typem danych. Służy do przechowywania 32bitowych liczb całkowitych z zakresu -2,147,483,648 .. 2,147,483,647. Odpowiednikiem tego typu danych w środowisku .NET Framework jest System.Int32.

Możesz zadeklarować oraz od razu zainicjować zmienną typu int:

int i = 10; 


Zmienna typu int zajmuje 4 bajty pamięci.

Zobacz też: