Programowanie w języku C# » Instrukcje sterujące

Goto

goto - słowo kluczowe języka C#

Intrukcja goto służy do bezpośredniego przeskoczenie we wskazane miejsce kodu. Miejsce musi być oznaczone etykietą. Może do być dowolna fraza zakończona symbolem dwukropka. Oto przykład:

static void Main(string[] args)
{
  int X = 0;
 
  Label:
 
  Console.WriteLine("Początek programu");
 
  if (++X < 5)
  {
    goto Label;
  }
  Console.Read();
}


Instrukcje goto należy wywołać w połączeniu z nazwą etykiety.

Ze względów bezpieczeństwa goto nie moze być użyte do wskoczenia w blok instrukcji.

Instrukcja goto umożliwia również przemieszczanie się pomiędzy blokami etykiet case (lub default) w instrukcji switch:

int X = 5;
 
switch (X)
{
  case 5:
 
    // kod 
    goto case 10;
 
  case 10:
 
    // kod 
    goto case 20;
 
  case 20:
 
    // kod
    break;
}


Zwróć uwagę, iż w przypadku gdy stosujemy instrukcję goto, w etykietach case, nie musimy używać instrukcji break

Jedyne zalecane zastosowanie goto to przemieszczanie sie pomiędzy blokami w instrukcji switch lub wyskakiwanie z zagnieżdżonych pętli.

Zobacz też: