Programowanie w języku C#

Do

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 3842 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
do - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe do wykorzystywane jest do tworzenia pętli do-while.

Pętla do-while działa tak samo jak while z tą różnicą, że najpierw wykonywany jest blok instrukcji, a potem sprawdzany warunek zakończenia (co za tym idzie wykona się ona co najmniej raz, nawet jeżeli warunek nie jest prawdziwy).

int n = 0;
 
do
{
    n++;
    Console.WriteLine("{0}",n);
} 
while (n < 5);


kod ten da następujacy wynik:


1
2
3
4
5


W C# wyrażenie musi zwracać wartość logiczną (bool). Oznacza to, że nie prawidłowy jest zapis while (zmienna). Wyrażenie takie należy zapisać jako while (zmiennna == true)

Ograniczenie takie zostało wprowadzone aby wyeliminować znane z C/C++ błędy takie jak pomylenie operatora "=" z "==".


Pętlą do mozna sterować przy pomocy instrukcji break (przerwanie pętli) i continue (przejście do następnej iteracji).

Zobacz też: