CSS

Width

  • 2007-05-15 21:59
  • 0 komentarzy
  • 2062 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
width - ustala szerokość elementu blokowego. Polecenie może dawać różny efekt zależnie od użytego modelu pudełkowego. Szerokość elementu nie jest dziedziczona.

Możliwe wartości:
Przykład użycia:
<div style="border: 1px solid red; width: 200px; padding: 10px;">Ten div ma 220 pikseli szerokości (padding lewy + szerokość + padding prawy).</div>

Ten div ma 220 pikseli szerokości (padding lewy + szerokość + padding prawy).


<div style="border: 1px solid red; width: 200px;"><div style="border: 1px solid green; width: auto;">Automatycznie dopasowana szerokość</div></div>

Automatycznie dopasowana szerokość


Jeśli zawartość elementu jest szersza od niego samego, nie zostanie on rozciągnięty (zobacz overflow i min-width).

<div style="border: 1px solid red; width: 200px;"><div style="border: 1px solid green; width: 300px;">Element o szerokości 300px, wystaje ponad ten o szerokości 200px.</div></div>

Element o szerokości 300px, wystaje ponad ten o szerokości 200px.


Polecenia pokrewne


Odpowiednik html


Wersja specyfikacji


Wsparcie przeglądarek


  • Internet Explorer 6 i starsze nieprawidłowo interpretują model_pudełkowy, przez co polecenie może dawać efekt inny od oczekiwanego.