CSS

Outline

  • 0 komentarzy
  • 1981 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
outline - tworzy obrys elementu. Obrysy są bardzo podobne do obramowań ale można go stosować je dla elementów, które nie są prostokątne (button, option, select, itd). Obrys stworzony w ten sposób nie zajmuje miejsca w elemencie tylko jest rysowany na zewnątrz. Przykładowo, pierwszy przycisk posiada styl outline, drugi natomiast border.
<button style="outline: 15px solid blue; width: 110px; height: 50px;">outline</button> <button style="border: 15px solid red; width: 110px; height: 50px;">border</button>

<button style="outline: 15px solid blue; width: 110px; height: 50px;">outline</button>
<button style="border: 15px solid red; width: 110px; height: 50px;">border</button>


Outline może przyjąć 4 wartości:

Polecenia pokrewne


Odpowiednik html


  • brak

Wersja specyfikacji


Wsparcie przeglądarek


  • Internet Explorer 6 nie obsługuje polecenia