CSS

Link

Pseudoklasa dzięki, której możemy wybrać hiperłącza.

Przykład


HTML
<a>Pierwszy</a><br>
<a href="http://www.4programmers.net/">Drugi</a>

CSS
a :link
{
        color: #FF0000;
        font-weight: bold;
}


Omówienie przykładu


Dzięki pseudoklasie styl zostaje zastosowany tylko do drugiego znacznika.

Wynik


Pierwszy
Drugi